Mt Taishi, in the Songshan Mountain range near Dengfeng.